הנך נמצא כאן: עמוד בית

נגישות

גודל טקסט:

This site uses the Open Source Content Management System Plone and has been designed to be completely accessible and usable, working in accordance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). If there is anything on this site — accessibility or validation related — that is not according to the standard, please contact the אדמיניסטרצית אתר, and not the Plone Team.

מקשי גישה

מקשי גישה הם מכשיר ניווט שמאפשרים לך להסתובב באתר זה באמצעות המקלדת.

מקשי גישה זמינים

אתר זה משתמש הגדרות שתואמים מעט למרבית ההמלצות הבינלאומיות למקשי גישה. אלו הם:

  • 1 - עמוד בית מקשי גישה
  • 2 - קפוץ לתוכן
  • 3 - מפת אתר
  • 4 - שדה חיפוש
  • 5 — חיפוש מתקדם
  • 1 - עץ ניווט אתר
  • 9 --- פרטי יצירת קשר
  • 0 ---- פרטי מקשי גישה

הצהרת נגישות

אנו לקחנו לעצמו את להשתמש בידע שלנו ובהבנתנו את הדברים בצורה השונה שאנשים נגשים לאינטרנט, לפתח אתר אינטרנט שהוא ברור ופשוט לכולם להשתמש.

בחינה

אנו השתמשנו XHTML 1.0 and CSS t העומדים בתקנים, שהוגדרו על ידי W3C מכיוון שאנו מאמינים שנגישות ו usability חייבים להיות דבר בסיסי. במידה וחלק באתר זה לא validate נכון, אנא צור קשר עם אדמיניסטרצית אתר ולא עם צוות פלון.

We have also endeavoured to achieve AA accessibility as measured against version 1.0 of the WCAG. We are aware however, that a number of the checkpoints of the WCAG are subjective — and although we are sure that we have met them squarely, there may be instances where interpretation may vary.