Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Προσιτότητα

Μέγεθος κειμένου:

Αυτός ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί το Open Source Content Management System Plone , και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι απολύτως ευπρόσιτος και εύχρηστος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Web Content Accessibility Guidelines ( WCAG v1.0). Αν υπάρχει οτιδήποτε στον ιστοχώρο — σχετικό με την προσιτότητα ή την εγκυρότητα — που να μην είναι σύμφωνο με το πρότυπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διαχείριση του Ιστοχώρου , και όχι με την Ομάδα του Plone.

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ένα εργαλείο πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σας.

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Ο ιστοχώρος έχει τέτοια οργάνωση έτσι ώστε να συμφωνεί με τις περισσότερες διεθνής συστάσεις σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτά είναι:

  • 1 — Αρχική Σελίδα
  • 2 — Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
  • 3 — Χάρτης Ιστοχώρου
  • 4 — Εστίαση στο πεδίο αναζήτησης
  • 5 — Προχωρημένη Αναζήτηση
  • 6 — Δέντρο πλοήγησης ιστοχώρου
  • 9 — Πληροφορίες επικοινωνίας
  • 0 — Λεπτομέρειες Πλήκτρων Πρόσβασης

Δήλωση Προσιτότητας

Έχουμε δεσμευθεί να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση μας και την αντίληψη μας γύρω από τους τρόπους που διάφοροι άνθρωποι προσεγγίζουν το Διαδίκτυο, για να αναπτύξουμε έναν ιστοχώρο που να είναι προς όλους απλός και ξεκάθαρος στη χρήση.

Επικύρωση

Έχουμε χρησιμοποιήσει XHTML 1.0 και CSS το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το W3C, επειδή πιστεύουμε ότι η χρηστικότητα και η προσιτότητα πρέπει να έχουν σταθερά θεμέλια. Αν οτιδήποτε σε αυτόν τον ιστοχώρο δεν συμβαδίζει με τα πρότυπα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διαχείριση του Ιστοχώρου, και όχι με την Ομάδα του Plone.

Επίσης, έχουμε κάνει μια επίπονη προσπάθεια για να επιτύχουμε τη μέγιστη προσιτότητα, όπως αυτή μετράται από την έκδοση 1.0 του WCAG . Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αριθμός των σημείων ελέγχου του WCAG είναι υποκειμενικός και μολονότι είμαστε σίγουροι για την επακριβή τήρηση, υπάρχουν περιστάσεις όπου η ερμηνεία μπορεί να διαφέρει.