Rydych chi yma: Cartref

Hygyrchedd

Maint testun:

This site uses the Open Source Content Management System Plone and has been designed to be completely accessible and usable, working in accordance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). If there is anything on this site — accessibility or validation related — that is not according to the standard, please contact the Gweinyddwr y Safle, and not the Plone Team.

Bysellau mynediad

Mae allweddi mynediad yn ddyfais llywio sy'n caniatáu i chi symud ar y we drwy ddefnyddio eich bysellfwrdd.

Bysellau mynediad ar gael

Mae'r safle yn defnyddio trefn sy'n cadw at argymhellion rhyngwladol ar fysellau mynediad. Y rhain yw:

  • 1 — Home Page
  • 2 — Skip to content
  • 3 — Site Map
  • 4 — Search field focus
  • 5 — Advanced Search
  • 6 — Site navigation tree
  • 9 — Contact information
  • 0 — Access Key details

Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi dewis defnyddio ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o'r ffyrdd mae gwahanol bobl yn defnyddio'r Rhyngrwyd i ddatblygu safle gwe sy'n glir a syml i bawb ei ddefnyddio.

Dilysu

Rydym wedi defnyddio XHTML 1.0 a CSS sy'n cyd-fynd â manyleb, fel sydd wedi ei osod allan gan y W3C am ein bod yn credu fod yn rhaid i ddefnyddioldeb a hygyrchedd gael sail gadarn. Os yw unrhyw beth ar y safle hwn yn dilysu'n gywir, cysylltwch â Gweinyddwr y Safle, ac nid Tîm Plone.

We have also endeavoured to achieve AA accessibility as measured against version 1.0 of the WCAG. We are aware however, that a number of the checkpoints of the WCAG are subjective — and although we are sure that we have met them squarely, there may be instances where interpretation may vary.